Chcete-li snížit náklady na ohřev vody, potom je SOLAR KERBEROS tím správným zařízením pro Vás. Využitím systému fotovoltaického ohřevu vody můžete výrazně snížit platby účtů za energie. Jeho instalace a provoz je ve srovnání s fototermickým systémem výrazně jednodušší.

 • Nepotřebujete žádné trubky ani kontrolu jejich těsnosti
 • Nízká údržbovost (není třeba teplonosné nemrznoucí kapaliny, její doplňování a výměny)
 • Provozní náklady jsou nulové, není zde žádné oběhové čerpadlo, které se musí napájet proudem
 • SOLAR KERBEROS funguje i bez podpory elektrické sítě
 • Nízké zatížení střešní konstrukce

SOLAR KERBEROS s vysoce účinným DC/DC měničem sleduje bod maximálního výkonu fotovoltaických panelů (MPP Tracker), čímž maximalizuje využití jimi vyrobené energie v závislosti na aktuálním slunečním osvitu.
 

Funkce systému SOLAR KERBEROS

Funkce systému SOLAR KERBEROSSolar Kerberos byl vyvinut se záměrem stát se vysoce účinnou součástí fotovoltaického systému projektovaného pro účely ohřevu vody elektřinou, kterou sám generuje. Maximalizace využití elektrické energie z FV panelů je možná pouze prostřednictvím sledování bodu maximálního výkonu, který je funkcí zabudovaného DC/DC měniče.

Přesněji řečeno, systém SOLAR KERBEROS maximalizuje využití elektrické energie generované fotovoltaickými panely a kombinuje ji s dodávkou z elektrické sítě. Primárně je určen k ohřevu vody se zvýšenou efektivností díky vysoce účinnému DC/DC měniči se sledováním bodu maximálního výkonu (Maximum Power Point Tracking). Zařízení může být připojeno k libovolnému topnému tělesu o výkonu 2 - 3 kW, není omezeno přesně daným typem tělesa ani nutností připojení ke konkrétnímu typu bojleru. V případě přebytků může být SOLAR KERBEROS využit k nabíjení baterií např. pro LED osvětlení, elektrokolo, elektroskútr nebo v kombinaci s klasickým DC/AC střídačem jako záloha dodávek el. energie k napájení nezbytných zařízení jako jsou oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva, plynových kotlů, nouzová osvětlení atd. Výhledově se předpokládá, že od některé z nových verzí by SOLAR KERBEROS mohl být propojen s nadřazenými systémy prostřednictvím komunikačního rozraní (inteligentní domy, smart grids). SOLAR KERBEROS je schopen pracovat nezávisle na dodávkách z elektrické sítě.

Elektřina z fotovoltaických panelů nejdřív prochází jištěním a přepěťovou ochranou. Poté vstupuje do zařízení SOLAR KERBEROS, kde je zpracována DC/DC měničem s funkcí sledování bodu maximálního výkonu (MPP Tracking) k zajištění maximálního využití solární energie. Ta je primárně určena k ohřevu vody topným tělesem bojleru. Po dosažení požadované teploty může být energie přesměrována k externímu výstupu, kde se dá připojit napájecí regulátor. Tím mohou být napájena jak zařízení stejnosměrná tak i střídavá, pokud je jim předřazen DC/AC měnič. Takto může sloužit zejména jako záložní napájení oběhových čerpadel, plynových kotlů apod.

Použití systému SOLAR KERBEROS

Solární systém SOLAR KERBEROS

SOLAR KERBEROS je jedním z nejefektivnějších systémů pro ohřev vody s využitím elektrické energie generované fotovoltaickými moduly. Slouží k efektivnímu hospodaření s elektrickou energií. Systém kombinuje energii dodanou fotovoltaickými panely s energií ze sítě tak, aby byl minimalizován odběr ze sítě při zajištění dodávky teplé užitkové vody.

Solární systém SOLAR KERBEROS se stará o maximální využití energie dodané fotovoltaickými (FV) panely. Primárně zajišťuje ohřev TUV s maximální účinností díky DC/DC měniči se sledováním MPP (maximum power point tracking). Lze použít prakticky s libovolným bojlerem, není nutné druhé speciální topné těleso apod. Od FV panelů vede k bojleru pouze tenký ohebný kabel, což značně zlevňuje a zjednodušuje montáž. FV systém nepotřebuje oběhová čerpadla, izolované potrubí, přetlakové ventily a v zimě má díky lepšímu chlazení solárních článků dokonce vyšší účinnost než v létě. Případnými přebytky energie je možno s pomocí nabíjecího regulátoru také dobíjet akumulátory např.  pro LED osvětlení nebo pro zálohování důležitých spotřebičů DC/AC měničem (oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva, plynové kotle, nouzové osvětlení apod.). Solární systém SOLAR KERBEROS může fungovat naprosto samostatně, a to i bez síťového napájení.

Konkurenční výhody:

 • Vysoká účinnost
 • Snadná a nenákladná instalace
 • Efektivní ohřev TUV i v zimě
 • Použitelný s libovolným typem bojleru
 • Plně autonomní systém - funguje i při výpadku elektrické sítě
 • Snadná rozšiřitelnost o nové funkce
 • Jednoduché ovládání
 • Zálohování elektrických zařízení - oběhová čerpadla, plynové kotle atd.

Možnosti použití:

 • Příprava teplé užitkové vody
 • Zálohování čerpadel
 • Nabíjení elektroskútrů
 • Nabíjení elektrokol
 • Nabíjení elektronářadí
 • Zabezpečovací zařízení
 • Elektrické topení
 • Nouzové osvětlení
 • LED osvětlení

 

Roční souhrn slunečního záření za rok v České republice